Training AVG: praktische handvatten

De wetgeving op het gebied van persoonsgegevens is per 25 mei jl. gewijzigd. Weet u wat het voor uw organisatie betekent? Heeft u al de nodige maatregelen getroffen? Of bent u bij het implementeren vast gelopen?

In deze training neemt VRO u mee in wat de (nieuwe) wet van u vraagt en krijgt u praktische informatie welke stappen u kunt zetten om er aan te voldoen. De training is interactief waarbij u genoeg mogelijkheden heeft om uw eigen ervaringen te delen. 

Interessant voor

De training is voor iedereen die bij een onderneming (mede)verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan wet- en regelgeving en voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. 

Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u de kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u voldoende ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen. 

Praktische informatie

De training duurt een dagdeel inclusief een korte pauze. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

In de training doorloopt u de volgende stappen:

  1. Bewustmaking: omgang met (bijzondere) persoonsgegevens: waar gaat het over?
  2. Inventarisatie: welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe komen we aan de gegevens (informatiestromen)? 
  3. Evaluatie en Risico-analyse: waarom verwerken we persoonsgegevens en wat kan er gebeuren als persoonsgegevens op straat komen te liggen? 
  4. Implementatie: wat moet worden aangepast om te voldoen aan de avg?

Met deze kennis kunt u zelf stap 5 en 6 zetten: het bepalen en treffen van maatregelen: bijvoorbeeld aanpassing van werkinstructies (stap 5) en het beoordelen van bestaande contracten: waar bent u echt verantwoordelijk voor (stap 6).

Tarieven

Klanten-VRO / Normec: € 395,- exclusief btw.
Anders: € 495,- exclusief btw.

Data en inschrijven

Klik hier voor de trainingsagenda.

Praktische informatie, direct toepasbaar!