SNF Keurmerk

Met het SNF keurmerk laat u zien dat uw organisatie arbeidsmigranten huisvest in locaties die voldoen aan de norm van het SNF keurmerk. Zo weten uw opdrachtgevers dat ze zaken doen met een organisatie die gezondheid, kwaliteit en wet- en regelgeving hoog in het vaandel hebben staan.

Sinds 2017 is het ook mogelijk voor agrarische organisaties het keurmerk te behalen. 

Huisvestingslocaties SNF keurmerkvan de organisaties die zich aanmelden bij de SNF worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de SNF geschreven.

Wanneer uw organisatie voldoet aan de norm voor het SNF keurmerk, komt uw onderneming in het register van de Stichting Normering Flexwonen. De SNF kent twee registers.

SNF regulier & SNF inhuur

Stichting Normering Flexwonen kent twee normen: de 'reguliere' norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en het SNF inhuur register.​

Een organisatie die is opgenomen in het 'reguliere' register van SNF voldoet  aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF geregistreerde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF inhuur register. De organisatie dient dan te voldoen aan de eisen voor het SNF inhuur register en jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF geregistreerde partijen.

Bed-voor-bed regeling

Organisaties die arbeidsmigranten huisvesten en in het register van SNF zijn opgenomen komen in aanmerking voor de Bed-voor-bed regeling. Dit houdt in dat een bij SNF geregistreerde organisatie in overleg kan treden met een gemeente over de huisvestingslocatie van de organisatie in die gemeente. Als de gemeente bepaalde locaties niet gewenst vindt, gaan gemeente en huisvester in gesprek over andere locaties binnen de gemeente. Voor ieder bed dat moet verdwijnen, moet er een terugkomen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en huisvester. Deze Bed-voor-bed-regeling is alleen voor SNF geregistreerde partijen die, in geval van uitzendbureaus, ook bij de SNA geregistreerd zijn. Er is een standaardmodel voor de Bed-voor-bed-regeling die gemeenten kunnen aanpassen. Informatie over registreren bij de SNA kunt u hier vinden. 

SNF Keurmerk norm

De normenset voor de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten met uitleg kunt u downloaden van de website van SNF. Tevens is hier de meest recente versie van het harmonisatiedocument te downloaden. In dit harmonisatiedocument vindt u extra toelichting op de norm. 

Een organisatie die is opgenomen in een van de registers, mag voor het betreffende register van toepassing zijnde het SNF keurmerk voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het Reglement Keurmerklogo van toepassing.

Aanvragen SNF Keurmerk

Ga naar onze contact pagina.