Training Wet Aanpak Schijnconstructies 

Enkele jaren geleden trad de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Deze wet zorgt voor een marktconforme beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Naast een aantal technische aanpassingen introduceert de wet een nieuwe Ketenaansprakelijkheid voor Loon.

Wat houdt dit in? Werknemers - waar ook in de keten - kunnen uiteindelijk bij jou als opdrachtgever of hoofdaannemer verhaal halen wanneer zij niet of niet voldoende betaald zijn. Als de werknemer u aansprakelijk stelt dan kan de rechter u veroordelen tot nabetaling van het verschuldigde loon. Voordat de rechter dat doet zal hij kijken of u niet meer had kunnen doen om de onderbetaling te voorkomen. Deze training kan u daarbij helpen en is ook verstandig te volgen ter voorbereiding voor het behalen van uw Certificaat WAS Compliance

Interessant voor

Inkopers, personeelsmanagers, vestigingsmanagers, directieleden of andere functies waarin je met inkoop en onderaanneming te maken hebt. De cursus is geschikt voor elk bedrijf dat diensten inkoopt. Denk bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf, maar ook aan schoonmaakbedrijven, infrabedrijven, bedrijven voor groenvoorziening et cetera.

De training is ook interessant voor auditors die meer achtergrondinformatie willen krijgen over de WAS en hoe dit in de bouwsector eruit ziet. De cursus is ook interessant voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) maar verdieping missen.

PE-punten

SNA heeft aan deze training 5 PE-punten toegekend. 

Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u uitgebreid kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u de ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen.

Praktische informatie

De training duurt een dagdeel inclusief een korte pauze. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers. De training wordt afgesloten met een examen voor diegenen die de PE-punten willen behalen (en voor iedereen die het leuk vindt om te toetsen of de stof een beetje is beklijfd).

Tarieven

Klanten-VRO / Normec: € 395,- exclusief btw.
Anders: € 495,- exclusief btw.

Data en inschrijven

Klik hier voor de actuele data en tijden.