Training Werken met ZZP-ers

In de media wordt er veel aandacht geschonken aan de inzet van zzp'ers. De afschaffing van de VAR en invoering van de wet dba heeft veel stof doen opwaaien. OOk zijn er een tweetal concept wetsvoorstellen die het e.e.a. wijzigen in het werken met zzp'ers.

In deze training leer je te begrijpen wat een ZZP-er is en op welke manieren werken (in het belang van zowel de opdrachtgever als ZZP-er) met zzp'ers mogelijk is. Er wordt in deze training vooral de nadruk gelegd op de arbeidsrechtelijke regels. De wet dba en de mogelijke wijzigingen die in het regeerakkoord 2017 zijn aangekondigd en mogelijk in 2019/2020 in gaan worden uiteraard besproken.

Deelnemers wordt vooral de basis bijgebracht zodat de media op dit punt beter te volgen zijn. Aan bod komen vragen als: Wanneer kan er sprake zijn van een schijnconstructie? Wat zijn de verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk? Wat zijn de voordelen van (maar ook de aandachtspunten bij) de inzet van zzp'ers via een intermediair? Wat is tussenkomst en wat is bemiddeling?  Wat is het verschil tussen een (fictief) dienstverband en een opdrachtnemer/onderaannemer? En hoe kan ik op een juiste manier (blijven) werken met zzp'er?

Doel training

  • Inzicht in de inzet van zzp'-er, de voor- en nadelen en het begrijpen van de problematiek die in de media/politiek voorbij komt;
  • Inzicht in de voorwaarden voor het voorkomen van schijnzelfstandigen/fictief dienstverband;
  • Werken met zzp'ers zonder risico's. 

Interessant voor

De training is bedoeld voor iedereen die bij een onderneming (mede)verantwoordelijkheid draagt voor het werken met ingeleende arbeidskrachten, onderaannemers en ZZP-ers. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de contractvorming met opdrachtnemers, onderaannemers en intermediairs. De training is ook interessant voor de medewerkers van de afdeling HRM/P&O en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) maar verdieping missen.

Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u uitgebreid de kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u de ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen.

Praktische informatie

De training duurt een dagdeel inclusief een korte pauze. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Tarieven

Klanten Normec: € 395,- exclusief btw.
Anders: € 495,- exclusief btw.

Data en inschrijven

Klik hier voor een actueel overzicht van de data en tijden.