Training WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)

De WML regelt een minimuminkomen die een werkgever verplicht aan een werknemer als loon voor de verrichte arbeid moet betalen. Rondom dit minimumloon zijn bijzondere regels van toepassing. Ook is er vanaf 1 januari een minimumloonverplichting voor opdrachtnemers/aannemers die niet voldoen aan de fiscale regels voor het Zelfstandig Ondernemerschap. 

Programma

  • Het wettelijk minimumloon: Geschiedenis, WML en Besluit WML
  • wijzigingen 1 januari 2019 
  • inhoudingen en verrekeningen, wat is het verschil? Uitzonderingen WML? 
  • Minimumloon voor ZZP-ers
  • Over een nieuwe balans op de arbeidsmarkt: mogelijke wijzigingen voor de toekomst (WAB).

PE-punten

SNA heeft aan deze training 4 PE-punten toegekend. Door het maken van een toets kan 1 extra PE punt worden verdient.

Interessant voor

Deze training is interessant voor medewerkers P&O en bedrijfsjuristen. De training is ook interessant voor auditors die meer achtergrondinformatie willen krijgen over arbeidsrecht in het algemeen en hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Voor hen wordt de training afgesloten met een toets voor extra PE punt. De training is ook interessant voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) maar verdieping missen.

Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u de kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u de ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen.

Praktische informatie

De training duurt een halve dag. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Tarieven

 € 395,- exclusief btw. Inclusief certificaat van deelname, handouts en organisatie. 

Data en inschrijven

Klik hier voor de actuele data en tijden. Inschrijven kan door een email te sturen naar: training-vro@normec.nl  Vermeld daarin je volledige naam (ten behoeve van het certificaat) en het inschrijvingsnummer KvK (om een factuur te sturen).