Workshop: Arbeidsmarkt in balans

De miljoenennota en Rijksbegroting

In de Miljoenennota en Rijksbegroting wordt (per Ministerie) aangegeven waar de accenten zullen liggen. Op het gebied van ‘de arbeidsmarkt’ vallen daarbij de volgende punten op:

 1. Er is een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er een grote groep mensen is die niet werkt (om wat voor reden dan ook). Er is dus sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, die aangepakt moet worden omdat het niet goed is voor de economische groei op de lange termijn. Deze mismatch is opgenomen in het ‘Actieplan Krapte’. 
 2. Flexibiliteit is noodzakelijk voor de economie, maar te veel flexibiliteit kan op lange termijn ook negatieve gevolgen hebben voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en bedrijven.
 3. Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is bedoeld om de rechtspositie van oproepkrachten en payrollwerknemers te verbeteren. In het wetsvoorstel zijn de volgende zaken opgenomen:
  1. Het aanpassen van de ketenbepaling.
  2. Het aantrekkelijker maken van vaste contracten.
 4. Voor ZZP-ers zijn de plannen divers, zoals:
  1. De 'concurrentie' tussen ZZP-ers en mensen met een dienstverband. 
  2. Het tegengaan van schijnconstructies. 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Normec VRO Knowledge Centre organiseert een informatieve en interactieve workshop over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans en de gevolgen voor omringende wetgeving (zoals de Wet DBA). Na afloop van de workshop 'Arbeidsmarkt in balans' weet je wat de kabinetsplannen concreet kunnen betekenen voor jouw organisatie en hoe je daar nu vast op in kunt spelen. 

Datum en kosten

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven. De workshop wordt afgesloten met een lekkere lunch, vergeet dus niet je dieetwensen door te geven. De kosten voor deze workshop bedragen € 250,- exclusief btw inclusief lunch.