PayChecked in Transport: Ketenaansprakelijkheid in de transportsector

Download hier onze brochure 'Paychecked'

PayChecked

Een jaar na invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) komen TLN en EVO met het keurmerk ‘PayChecked in Transport’.

PayChecked logo

Wat is PayChecked in Transport?

Het keurmerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen Transport Logistiek Nederland (TLN), EVO en o.a. VRO Certification en is een invulling van de ketenaansprakelijkheid voor loon die is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor de vervoerssector en expediteurs. Het doel van het keurmerk is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers (verzenders) die een vervoersovereenkomst afsluiten met een in Nederland gevestigde vervoerder. Een opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld door werknemers van opdrachtnemers. Dit is onverwachts en erg vervelend en kan tot onvoorziene kosten en imagoschade lijden. Om deze risico’s zoveel mogelijk te verminderen en aan te tonen dat de onderneming zoveel mogelijk wilt doen aan ‘Fair Labour’ en 'Fair Transport', adviseren wij om het keurmerk ‘PayChecked in Transport’ te behalen. Tevens is het ook te adviseren om alleen zaken te doen met organisaties die zelf het keurmerk hebben. Op die manier loopt de onderneming minder risico en wordt onderdeel van een selecte club van ondernemingen die laten zien eerlijk zaken te doen. De kans is groter dat de onderneming opdrachten binnenhaalt van opdrachtgevers die zelf het keurmerk hebben.

PayChecked in Transport; aanvulling op de WAS

Enige tijd geleden is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Onderdeel van de WAS is ketenaansprakelijkheid voor het loon. De ketenaansprakelijkheid houdt in dat een werknemer of opdrachtnemer niet enkel zijn werkgever, maar ook de opdrachtgevers van de werkgever aansprakelijk kan stellen voor een correcte loonafhandeling. PayChecked in Transport is specifiek voor de transportsector en een aanvulling op de WAS.

Wanneer gaat PayChecked in?

Per 1 juli 2015 is de WAS van kracht en per 1 januari 2017 worden de vervoersovereenkomst en expeditieovereenkomst aan de WAS toegevoegd, vanaf dat moment is de nieuwe wetgeving van kracht. U hoeft niet te wachten tot 1 januari 2017, u kunt uw onderneming vandaag al aanmelden voor een inspectie en het behalen van het keurmerk. Stichting PayChecked heeft diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Is het u niet gelukt om daar aanwezig te zijn of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met VRO Certification op +31 88 89 4400-1 of per e-mail op info@vro.nl. Wij staan u graag te woord en beantwoorden zoveel mogelijk vragen, ook kunnen we bij u op locatie langskomen.

Certificaat PayChecked

WAS certificaat

Wanneer de onderneming wordt geïnspecteerd en goed bevonden door VRO, ontvangt de onderneming een certificaat. Uiteraard mag dit gedeeld worden met zakelijke relaties, het is iets om trots op te zijn! Na in werking treden van de wetgeving zal het storm lopen met aanvragen. Wacht daarom niet en vraag vandaag de inspectie aan en ontvang van ons het certificaat PayChecked.

Waarom zou uw onderneming een inspectie willen?

De meest voorname redenen:

  • De risico’s worden beperkt
  • Imagoschade wordt voorkomen
  • Aantoonbaar maken dat de onderneming een betrouwbare partij is
  • Administratie en inkoop worden ontlast

PayChecked in Transport is de nieuwe standaard voor afzenders, met name voor EVO-leden. Vervoerders die het keurmerk genieten, kunnen als eis stellen dat hun ondervervoerders ook het keurmerk hebben. Wanneer de onderneming het keurmerk heeft wordt het een win-win situatie, u weet dat uw onderneming conform wet- en regelgeving werkt en u weet dat uw (onder)vervoerders ook zo werken. Wacht dus niet langer en vraag vandaag de inspectie aan!

U wilt meer informatie over PayChecked?

VRO Certification loopt voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Wj delen graag onze kennis met u. Wilt u informatie omtrent normeringen, eisen, Paychecked certificering, wijzigingen  in wet- en regelgeving of aanmeldingen? Gebruik ons als uw vraagbaak en certificatie instelling, neem vandaag nog contact met ons op +31 88 89 4400-1

PayChecked in Transport: ketenaansprakelijkheid in de transportsector

Direct aanmelden? Klik hier of ga naar onze contact pagina.

Meer informatie over de WAS en de WAS Compliance kunt u hier vinden.

Meer informatie over PayChecked en TLN kunt u hier vinden.