Wet Aanpak Schijnconstructies

Wat is de WAS?

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is tot stand gekomen om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het Nederlandse arbeidsrecht beter te kunnen handhaven. De WAS zorgt er, onder andere, voor dat opdrachtgevers de eindverantwoordelijkheid moeten nemen in een eerlijke verloning in de keten middels de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon. Wanneer de arbeidskracht van mening is dat hij/ zij niet het verschuldigd loon krijgt, kan naast de werkgever, nu ook de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het verschuldigde loon.

De WAS kent diverse maatregelen:

 • Ketenaansprakelijkheid voor loon
 • Volledig minimumloon uitbetaald
 • Transparantie van loonstroken
 • Girale uitbetaling
 • Informatie uitwisseling tussen inspectie SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Openbaarmaking inspectiegegevens

Ik ben opdrachtgever

Als opdrachtgever kan uw onderneming een certificaat voor de Wet Aanpak Schijnconstructies halen en hiermee aantonen dat alle nodige maatregelen zijn genomen om onderbetalingen in de keten te voorkomen. Dit is gebaseerd op een controle binnen de onderneming waar diverse zaken worden getoetst. Om meer zekerheid te krijgen kan van opdrachtnemers/ onderaannemers verlangd worden dat zij ook het certificaat behalen en eventueel kunnen overhandigen.

Ik ben opdrachtnemer

Opdrachtnemers die een certificaat WAS behalen tonen aan dat het verschuldigde loon aan de werknemers wordt betaald en opdrachtgevers geen risico lopen op aansprakelijkheidstellingen. Zo waarborgt de onderneming de eindverantwoordelijkheid van opdracht tot arbeidskracht. Met een certificaat wordt aangetoond richting de opdrachtgever dat het verschuldigd loon wordt voldaan en opdrachtgevers geen risico’s lopen op aansprakelijkheidstellingen.

Certificaat WAS

Met het certificaat toont een organisatie aan dat ze aan ‘Fair Labour’ doen. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers gelden andere eisen en voorwaarden. Onderstaand kunt u zien waarop een opdrachtgever o.a. wordt getoetst. Afhankelijk van de onderneming, kan de inspectie per situatie verschillen.

Door VRO certification wordt uw organisatie getoetst op de volgende punten:

 • Kennis van de WAS
 • Keteninzicht
 • Contracten met opdrachtnemers
 • Tarief- en loonafspraken
 • Kwaliteits Management Systeem

Opdrachtnemers worden voornamelijk getoetst op het voldoen van het verschuldigde loon en het nakomen van opgenomen verplichtingen in de contracten met opdrachtgevers.

Wanneer alles in orde is bevonden ontvangt de onderneming het certificaat WAS van VRO Certification. Het certificaat kunt u delen met opdrachtgevers en relaties, ook kunt u dit bekendmaken op, bijvoorbeeld, de website van uw onderneming.

Waarom een inspectie conform de WAS?

De meest voorname redenen:

 • (Financiële) risico's beperken
 • Imagoschade voorkomen
 • Aantoonbaar maken dat de onderneming een betrouwbare partij is

Het is nooit fijn om onvoorziene kosten achteraf te krijgen, met de Wet Aanpak Schijnconstructies kan de opdrachtgever verantwoordelijk worden gehouden bij een overtreding. Met het behalen van het certificaat WAS worden risico's voor de onderneming beperkt en daarbij mag u trots zijn dat de onderneming voldoet aan Fair Labour. Nog een groot voordeel is dat opdrachtgevers die zelf ook eerlijk zaken willen doen graag zaken doen met andere partijen die eerlijk zaken doen. Zo wordt het een win-win situatie: de onderneming voldoet aan de wet en borgt de betaling van het verschuldigde loon én de onderneming kan andere opdrachtgevers aantrekken.

Aanvragen

U weet dat u de onderneming wilt laten inspecteren en helpen? Vraag dan hier de audit aan.

Wilt u weten wat op uw situatie van toepassing is of u heeft verdere vragen? Neem dan vandaag contact op per e-mail of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

WAS compliance certificaat